Relacja z 22 finału WOŚP w Krośnie tyransmitowana przez Stimotion