Chyrowa-Ski – Stacja górna

Obrady online
Wyciąg Narciarski Chyrowa – Stacja górna

Łącze internetowe oraz miejsce pod kamerę udostępnia:

Stimo.NET - Szybki internet szerokopasmowy

KrosnoCity